REGULAMIN SKLEPU ON-LINE

www.annagrabowska.com/sklep

Cześć!

Cieszę się, że chcesz poznać zasady działania sklepu. Poniżej znajduje się regulamin, który określa wszystkie niezbędne zasady jego funkcjonowania. Znajdziesz w nim postanowienia dotyczące wymagań technicznych, dokonywania zamówień, dostaw, reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Nie wszystko dało się uprościć i napisać „po ludzku” (tak mówią moi prawnicy), więc w razie wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

§1 

 Postanowienia ogólne, wymagania techniczne

 

 1. Regulamin, który czytasz (dalej „Regulamin”), określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego znajdującego się pod adresem strony internetowej www.annagrabowska.com/sklep (dalej „Sklep”). Sklep należy do Anny Grabowskiej – Krupa. Dane firmowe:

NIP: 542 280 41 89

Adres korespondencyjny:  ul. Andrukiewicza 4 m 64, 15-204 Białystok

adres e-mail: kontakt@annakrupa.com.

Sklep zajmuje się sprzedażą treści cyfrowych, które mają wspierać Twój biznes. Znajdziesz w nim kursy on-line i inne produkty elektroniczne, a także usługi oferowane online (dalej: produkty). Za pośrednictwem sklepu sprzedaję również produkty fizyczne i bilety na warsztaty stacjonarne (dalej: produkty).

 1. Regulamin nie obejmuje usług polegających na stworzeniu strony internetowej i konsultacji dotyczących wsparcia technicznego – w tym zakresie zawieramy odrębną umowę.
 2. Ponieważ zależy mi na wysokiej jakości świadczonych przeze mnie usług i udanej współpracy z Tobą, zachęcam Cię do kontaktu ze mną pod adresem e-mail: kontakt@annakrupa.com.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz kupionych w nim produktów konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon), zaktualizowanej przeglądarki internetowej, a także aktywnego konta e-mail. Tylko tyle!
 4. Część usług może być świadczona przy pomocy portalu www.facebook.com (np. w zakresie zamkniętych grup wsparcia). W niektórych przypadkach (wyraźnie wskazanych w opisie produktu/usługi) do korzystania z usługi może być konieczne posiadanie konta na tym portalu.
 5. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych w ust. 4 i 5, nie będziesz mogła w pełni korzystać z oferowanych przeze mnie produktów, na co wyrażasz zgodę akceptując Regulamin.
 6. Nie możesz dokonać zakupów sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.
 7. Podczas korzystania ze sklepu oraz oferowanych w nim produktów zabronione jest zamieszczanie/ rozsyłanie przez Kupującego treści bezprawnych, w szczególności przy pomocy zamieszczonych w sklepie formularzy.
 8. Jeżeli sklep działa nieprawidłowo lub z przerwami, poinformuj mnie o tym na adres: kontakt@annakrupa.com.

§ 2

 Zakres Usług

 

 1. Za pośrednictwem sklepu oraz strony internetowej świadczę na Twoją rzecz usługi elektroniczne, polegające na złożeniu zamówienia w sklepie, założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie (posiadanie konta nie jest konieczne do dokonania zakupów), a także, jeżeli wyrazisz na to zgodę, przesyłania newslettera (wiadomości e-mail z bieżącymi informacjami o nowościach i promocjach w sklepie oraz organizowanych przeze mnie wydarzeniach).
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są bezpłatne. Pamiętaj jednak, że zawarta przez nas umowa sprzedaży lub umowa o dostarczanie treści cyfrowych są odpłatne, tzn. będziesz musiała zapłacić za nie cenę wskazaną w sklepie.
 3. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów i usług online, wobec czego zawierana między nami umowa ma charakter umowy o dostarczenie treści cyfrowych, za wyjątkiem zakupu biletów na warsztaty stacjonarne i produktów fizycznych, która ma charakter umowy sprzedaży.
 4. Jeżeli kupisz w sklepie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto.

§3

 Zobowiązania Stron

 

 1. Kupując oferowane za pośrednictwem Sklepu produkty, masz pewność, że dostarczę Ci je terminowo.
 2. Akceptując ten Regulamin, zobowiązujesz się do terminowego uiszczenia ceny za produkt, zgodnie z wybranym przy zakupie produktu harmonogramem płatności.
 3. Informuję Cię, że jako właściciel Sklepu mam prawo do zakończenia jego działalności w dowolnym momencie. Jeżeli kiedykolwiek podejmę taką decyzję, nie chcę, żebyś czuła się zaskoczona – zobowiązuję się podać taką informację do Twojej wiadomości co najmniej miesiąc przed planowanym zakończeniem.

§4

 Zakup produktów i usług, cena i sposób zapłaty

 

 1. Jeżeli zdecydowałaś się zakupić produkt znajdujący się na mojej stronie internetowej możesz złożyć zamówienie poprzez zaznaczenie opcji „Kup teraz”, po czym zostaniesz przekierowana na bramkę płatności PayPal celem zapłaty – finalizacji zamówienia.
 2. Chcąc złożyć zamówienie, wybierz interesujący Cię produkt zaznaczając opcję „dodaj do koszyka”. Następnie możesz kontynuować zakupy lub przejść do złożenia zamówienia zaznaczając opcję „przejdź do kasy”. Następnie wypełnij formularz „Dane płatności” prawdziwymi danymi wskazanymi w formularzu oraz zaznacz odpowiedni dla Ciebie sposób płatności poprzez zaznaczenie opcji „Przelew bankowy” lub „PayPal”. W celu wykonania płatności zaznacz opcję „Kupuję i płacę”.
 3. Po wypełnieniu instrukcji przedstawionej w ust. 2 w celu finalizacji zamówienia, zostaniesz przekierowana na stronę internetową celem wykonania płatności, zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem płatności.
 4. Możesz złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient (posiadający w sklepie konto) lub jako gość.
 5. W formularzu zamówienia musisz podać prawdziwe dane osobowe. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosisz odpowiedzialność. Jeżeli będę miała wątpliwości co do prawdziwości Twoich danych osobowych, zastrzegam sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Zostaniesz o tym poinformowana, o ile w formularzu przekazałaś mi dane kontaktowe. Pamiętaj, że nie mam obowiązku weryfikacji Twoich danych osobowych, a akceptując regulamin oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są prawdziwe.
 6. Płatność ceny za produkt następuje według wariantu wybranego przez Ciebie podczas zakupu:- przelewem bankowym,
  – z wykorzystaniem systemu PayPal,
  – z wykorzystaniem systemu Przelewy24,
  – z wykorzystaniem systemu Tpay.
 7. Płatności elektroniczne PayPal obsługiwane są przez: www.paypal.pl
 8. Płatności elektroniczne Tpay obsługiwane są przez: https://tpay.com/zintegrowana-bramka
 9. Płatności elektroniczne Przelewy24 obsługiwane są przez: https://www.przelewy24.pl/
 10. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, co wymaga potwierdzenia poprzez zaznaczenie przez Ciebie opcji „zapoznałam się z Regulaminem”.
 11. W zakresie niektórych, wybranych przeze mnie, produktów możliwa będzie płatność podzielona na raty. W takiej sytuacji szczegółowy sposób płatności ceny zostanie opisany w ofercie dotyczącej produktu.
 12. Z chwilą skutecznej realizacji płatności (uiszczenia przez Ciebie ceny za zamówiony produkt), umowa zostaje zawarta. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie Ci przesłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 13. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość – dostęp do zakupionych przez Ciebie produktów jest co do zasady nieograniczony w czasie. Mogę podjąć decyzję o ograniczeniu czasowym dostępu do niektórych produktów, w szczególności treści w kursach on-line. Informacja o ograniczeniu czasowym dostępu będzie znajdowała się każdorazowo w opisie na stronie Sklepu.

§5

Kursy on-line

 

 1. Zamówienie na kurs on-line realizuję poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu zamówienia wiadomości z instrukcją uzyskania dostępu do kursu.
 2. Kursy on-line obsługiwane są przez dedykowaną platformę kursową, na której utworzone zostanie przypisane Ci konto, umożliwiające dostęp do kursu.
 3. Kurs on-line uważa się za dostarczony w całości z chwilą, w której pierwszy raz zalogujesz się do swojego konta w ramach platformy kursowej.
 4. Zastrzegam możliwość zablokowania dostępu do kursu, jeżeli będziesz korzystała z platformy kursowej w sposób bezprawny (rozpowszechniała jego treść bez mojej zgody lub naruszała prawa bądź dobra osobiste innych uczestniczek kursu bądź osób trzecich).

§6

Produkty elektroniczne

 1. Zamówienia obejmujące produkty elektroniczne (e-book, pliki do druku iitp.) realizuję, przesyłając Ci na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, wiadomość z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, produkty elektroniczne uważa się za dostarczone w całości.

§7

Warsztaty stacjonarne 

Realizacja zamówienia dotyczącego wstępu na warsztaty stacjonarne odbywa się poprzez dostarczenie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia potwierdzenia możliwości udziału w warsztatach.

§8

Produkty w przedsprzedaży

 1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Treści Cyfrowych, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż.
 2. Treści Cyfrowe objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Treści Cyfrowe dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Treści Cyfrowych Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym.
 3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Treści Cyfrowych przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego.
 5. W przypadku, gdyby sprzedaż Treści Cyfrowych nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach.
 6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Treści Cyfrowych lub zmianę warunków sprzedaży Treści Cyfrowych, może zrezygnować z nabycia Treści Cyfrowych, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

§9

Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Kupującemu zamówionych Treści Cyfrowych.
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowych nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący.
 3. Kupujący, w zależności od wyboru Sprzedawcy oraz możliwości technicznych Serwisu, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:
  1. link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub
  2. konto użytkownika na specjalnej platformie kursowej, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.

   

 4. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu.
 5. Jeżeli dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Użytkownika, Sprzedawca może wprowadzić limit pobrań danej Treści Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10 razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, ile razy Kupujący może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej Umowy.
 6. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowej określany jest przez Sprzedawcę jako dostęp dożywotni, a Kupujący uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Sprzedawcę), Kupującemu zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Sprzedawcę terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Kupującego przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.
 7. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.
 8. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie.
 9. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 10. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.
 11. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika na platformie kursowej, zakazane jest:
  1. dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
  2. podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,
  3. podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.
   podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości,
  4. wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
  5. korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
  1. zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
  2. zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
  3. Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
  4. jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
  5. jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Kupującemu, gdy Sprzedawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.

   

 13. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych. Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

 14. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej Treści Cyfrowej. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Sprzedawcę jego zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

§10

Prawa własności intelektualnej

 

 1.  Wszelkie treści dostępne na stronie internetowej oraz w sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym podlegają ochronie prawnej. Ich twórcą jestem ja – Anna Grabowska – Krupa i przysługują mi do nich prawa autorskie.
 2. Dalsze rozpowszechnianie treści produktów znajdujących się w sklepie bez mojej zgody stanowi naruszenie przysługujących mi praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Możesz korzystać z produktów w ramach dozwolonego użytku osobistego.

§11

 Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i dokonałaś zakupu w Sklepie w związku z prowadzeniem tej działalności, nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ nie jesteś konsumentem. Możesz natomiast korzystać z prawa odstąpienia przysługującego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli dokonujesz zakupów w Sklepie (umowa zawarta na odległość) jako Konsument, masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia:

– objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, tj. odebrania paczki bądź biletu (w przypadku umowy sprzedaży)

– zawarcia umowy, tj. dokonania skutecznej płatności (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (kursy online, e-booki, pliki do druku itd.), jeżeli dostarczyłam Ci treści za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Taka sytuacja następuje, kiedy dostarczam Ci treści w całości przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym regulaminem. Zostaniesz przeze mnie poinformowana o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na warsztaty (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 3. Bilety podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania przeze mnie warsztatów.
 4. Bilety imienne nie podlegają dalszej odsprzedaży i przepisaniu na inne dane.
 5. Aby odstąpić od umowy, musisz mnie poinformować o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 6. Pamiętaj, że ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu produktów fizycznych. Powinnaś je zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Dokonane przez Ciebie płatności zostaną zwrócone nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o odstąpieniu przez Ciebie od umowy. Zwrot obejmuje najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli go pokryłaś). Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Ciebie, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie.
 8. Mogę wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania.

§12

 Odpowiedzialność za wady i reklamacje

 

 1. Mam obowiązek dostarczyć Ci produkty i treści cyfrowe wolne o wad. Jestem odpowiedzialna względem Ciebie, jeżeli produkt bądź treść cyfrowa ma wadę (fizyczną lub prawną).
 2. Możesz składać reklamacje dotyczące zakupionego produktu, treści cyfrowej lub przebiegu składania zamówienia.
 3. Reklamacja winna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej: kontakt@annakrupa.com.
 4. Dla ułatwienia przebiegu postępowania reklamacyjnego Twoje pismo powinno zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, wezwę Cię do jej uzupełnienia. Jeżeli nie uzupełnisz reklamacji – pozostawię ją bez rozpoznania.
 5. Jeżeli Twoja reklamacja będzie kompletna, ustosunkuję się do niej w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia na nasz adres wskazany powyżej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuję Cię w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Jestem zwolenniczką polubownego rozwiązywania sporów, więc w przypadku powstania między nami sporu, wyrażam zgodę na w postępowanie mediacyjne, którego szczegóły określimy wspólnie.
 2. Jeżeli dokonujesz zakupów jako Konsument, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, przysługuje Ci prawo do:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej przez nas umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia między nami sporu,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 6. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz poszukać odpowiednich informacji na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 7. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami przez niezależnego mediatora online.

§14

 Ochrona danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, komunikacji między nami, przekazywania, informacji o mojej działalności oraz wypełnienia ciążących na mnie obowiązków prawnych.
 2. Zapewniam, że jako właściciel Sklepu podejmuję wszelkie środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Więcej informacji na temat przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://annagrabowska.com/polityka-prywatnosci

§ 15

Postanowienia końcowe

 

 1. Zawierana przez nas umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę mojej działalności. Jeżeli dokonujesz zakupów w sklepie jako Konsument, właściwość Sądu określa się na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronie internetowej www.annagrabowska.com. Powyższe nie dotyczy umów zawartych przed dokonaniem takich zmian.
 3. Prawo nieustannie się zmienia, w związku z czym zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się jednak Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.04.2020 roku.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne do ściągnięcia w formacie .pdf na stronie internetowej – www.annagrabowska.com