Czy jesteś gotowa?

Przejdź od seryjnego kolekcjonera kursów akwareli (to ja kiedyś) do…
„Nie mogę żyć bez mojego czasu na malowanie”.

Spotkania z A.K.warelą

to 4-tygodniowe warsztaty online malowania akwarelami.
Temat warsztatów: „Pełnia lata”

To Twoja szansa, aby w końcu znaleźć czas na swoje akwarelowe hobby, rozwijać się i odpocząć, poczuć spokój w procesie twórczym i spędzić miło czas z innymi kreatywnymi osobami.

WARSZTATY STARTUJĄ 4 MAJA 2023 R.

Temat 1 warsztatów - sikorka

550,00